HOTĂRÂREA NR. 14 PRIVIND PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AVOCAŢILOR
Vineri, 16 Ianuarie 2009 09:31
UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONGRESUL AVOCAŢILOR – COSTINEŞTI – 21 IUNIE 2008

 

 

HOTĂRÂREA NR. 14

 

PRIVIND PREGĂTIREA PROFESIONALĂ CONTINUĂ A AVOCAŢILOR

 

Având în vedere:

-         Rezoluţia CCBE din Noiembrie 2000 asupra pregătirii profesionale a avocaţilor din UE

-         Decizia nr. 266 din data de 22 septembrie 2007, Decizia nr. 299 din data de 15 decembrie 2007, Decizia nr. 332 din data de 8 martie 2008 şi Decizia nr. 333 din data de 8 martie 2008 ale Consiliului Uniunii Naţionale a Barourilor din România cu privire la programul de formare profesională continuă;

-         Propunerile formulate de INPPA pentru reorganizarea activităţii INPPA prin înfiinţarea şi funcţionarea Centrelor teritoriale ale INPPA;

-         Dezbaterile care au avut loc în cadrul  întâlnirii regionale a reprezentanţilor barourilor din judeţele Argeş, Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea desfăşurate în perioada 4-6 aprilie 2008 la Calimaneşti-Căciulata, jud.Vâlcea, în legătură cu organizarea programului de formare profesională continuă în cadrul Centrului teritorial INPPA Craiova.

 

CONGRESUL AVOCAŢILOR

HOTĂRĂŞTE:

 

A. Formarea continuă este obligatorie pentru toţi avocaţii înscrişi pe tabloul avocaţilor cu drept de exercitarea a profesiei. Ea are o durată de 60 de ore în cursul a 3 ani consecutivi (o medie de 20 de ore pe an) începând cu 01 ianuarie 2008. Avocaţii care se înscriu pe tabloul avocaţilor cu drept de exercitare a profesiei în cursul anului sau cei care au avut o perioadă în care nu au exercitat profesia (suspendaţi, incompatibili), îşi vor îndeplini obligaţia de formare continuă proporţional cu timpul în care şi-au exercitat profesia.

Obligaţia participării la formarea continuă este îndeplinită prin:

a) participarea la acţiuni cu caracter juridic sau profesional, organizate de către centrele regionale de formare profesională sau instituţiile universitare;

b) participarea la colocvii sau conferinţe cu caracter juridic şi având legătură cu activitatea profesională a avocaţilor;

c) publicarea de lucrări cu caracter juridic;

d)     absolvirea unui curs de master sau de doctorat în cadrul unei instituţii acreditate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

            Avocatul este obligat să urmeze formarea sa continuă. El va declara şi va face dovada, cel târziu până la data de 31 ianuarie al fiecărui an, în faţa consiliului baroului din care face parte, modul în care a îndeplinit această obligaţie în anul care s-a încheiat. Dacă un avocat nu atinge media de 20 de ore de formare continuă pe an, în anul următor, acesta va fi obligat să atingă un număr superior cifrei de 20 de ore, astfel încât, numărul de ore de formare din fiecare an să nu fie mai mic de 10 ore.

Înscrierea la fiecare eveniment organizat de Centrul teritorial de formare profesională  se va face pe baza unui formular tip, căruia i se alătură, când este cazul, dovada plăţii taxei de participare percepută pentru acest eveniment. Înscrierile vor fi definitive în momentul verificării plăţii şi în limita locurilor disponibile, minim 10 şi maxim 30 participanţi pentru fiecare eveniment. Lista conţinând prezenţa avocaţilor la evenimentele la care se înscriu va fi transmisă direct Centrului teritorial de formare care va elibera certificatele de prezenţă, în care se va înscrie numărul de ore de formare continuă de care a beneficiat avocatul.

Vorbitorii/Formatorii în cadrul programului de formare profesională continuă a avocaţilor vor fi atât persoane cu o notorietate profesională în domeniul disciplinei de profil, dar şi alţi jurişti recunoscuţi sau cadre universitare ce îşi desfăşoară activitatea la instituţiile de învăţământ superior cu care baroul are contract de colaborare sau care funcţionează la facultăţile de drept agrementate de U.N.B.R. (a se vedea Decizia 333/07.03.2008 a Consiliului U.N.B.R.).

Fiecare vorbitor/formator având calitatea de avocat, pentru activitatea desfăşurată în cadrul acelui eveniment de formare profesională, va primi cu un număr dublu de ore faţă de ceilalţi participanţi la acelaşi eveniment, dar care nu au avut calitatea de vorbitor/formator.

Sumele achitate de avocaţi pentru participarea la acţiuni de formare profesională continuă sunt deductibile, în condiţiile legii.

B. Avocaţii, pentru a-şi continua pregătirea profesională, pot participa şi la conferinţe, congrese sau alte evenimente cu caracter juridic şi care au legătură cu viaţa profesională. În acest sens, organizatorii vor aduce la cunoştinţa Centrelor teritoriale INPPA, cu cel puţin 2 luni înainte, următoarele: data, locul organizării evenimentului, taxele percepute de organizator, persoanele care vor avea prezentări. Drept urmare, Centrele teritoriale INPPA vor lua decizia de a acorda avocaţilor care participă la acest eveniment un anumit număr de ore ca formare profesională continuă.

C. Avocaţilor cu activitate publicistică juridică li se vor recunoaşte, pentru fiecare articol publicat, un număr de 10 ore pregătire profesională, dacă articolul se publică într-o revistă de circulaţie locală, 20 de ore pregătire profesională continuă pentru articolele publicate în reviste de circulaţie şi recunoaştere naţională şi 30 de ore pregătire profesională pentru avocaţii cu activitate publicistică internaţională.

D. Avocaţii care urmează cursuri şi obţin titlul de Master sau Doctor în Drept în perioada de 3 ani în care aveau obligaţia de a participa la formarea profesională continuă, vor beneficia de 60 de ore de formare profesională continuă. Dacă începerea cursurilor sau obţinerea titlurilor de Master sau Doctor în Drept va avea loc în afara intervalului de 3 ani de formare profesională continuă, obligaţia va fi considerată ca îndeplinită proporţional cu timpul în care au urmat respectivele cursuri (masterat sau doctorat).

 

*

*           *

 

            Prezenta Hotărâre este obligatorie pentru toate organele profesiei, în conformitate cu dispoziţiilor art. 61 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

            Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa avocaţilor prin publicarea ei pe site-ul www.unbr.ro şi prin grija barourilor.

 

pentru Prezidiul Congresului

 

P R E Ş E D I N T E  U.N.B.R. ,

 

Av. dr. Gheorghe FLOREA

 
Solutie web implementata de MEDIA TREND